Hvad er opdragelse egentlig, og hvad er god opdragelse?

Opdragelse er et af de ofte anvendte ord som vi alle sammen tror at være kende helt til bunds. Men hvis man spørger lidt mere specifikt ind til hvad opdragelse, og ikke hvad mindst god opdragelse er, så kommer rigtigt mange mennesker alligevel temmelig hurtigt til kort. Det viser sig nemlig, at der ikke foreligger et 100% entydigt svar på dette spørgsmål. Når dette så er sagt, så vil det på nuværende tidspunkt alligevel være på sin plads at prøve at komme med et bud på hvad opdragelse egentlig er for en størrelse – og ikke mindst hvad det vil sige at opdrage et barn godt.

Opdragelse – et forsøg på en definition

Hvis man skal forsøge at skære opdragelse ind til benet, så kan man overordnet sige at man her har med et barn fysiske, intellektuelle og følelsesmæssige udvikling at gøre. Nærmere betegnet den måde hvorpå vi som forældre er med til at forme disse udviklingsmæssige aspekter hos vores børn. Opdragelsen af barnet foretages oftest af den biologiske moder og fader (enten sammen eller hver for sig), men dette behøver naturligvis ikke altid være tilfældet. Opdragelse finder jo også sted, når der tale om adopterede børn eller i forbindelse med forældre af samme køn m.m. Udover disse generelle rammer for opdragelsen, så vil et barns opdragelse også påvirkes af den historiske, kulturelle og sociale kontekst som det fødes ind i. Det store spørgsmål er derfor; er det muligt at komme med nogle pejlemærker for hvad det vil sige at man opdrager et barn godt? Dette vil vi forsøge at gøre i det følgende

God opdragelse – de vigtigste elementer

At komme med en endegyldig liste over alt det en god opdragelse skal indeholde kan i sagens natur aldrig vil være helt udtømmende. Når dette så er sagt, så kan man dog på forsigtig vis alligevel godt opstille de følgende elementer, som enhver vellykket opdragelse uden tvivl bør have:

  • Opdrag med rigelige mængder konsistens og rutine. Dette vil give dit barn en følelse af en verden der giver god mening.
  • Opdrag med det endemål, at dit barn vil udvikle sig til at blive uafhængig.
  • Tag højde for dit barns alder og specifikke udviklingstrin.
  • Sørg for at pleje dit barns sociale evner og forhold. God socialisering giver nemlig resultater, som barnet vil nyde godt af langt ind i voksenalderen.
  • Se aldrig barnets intelligens som en statisk størrelse. Ved at gøre dette, så motiveres barnet nemlig til at møde livets udfordringer med et åbent sind og langt mere gåpåmod.
  • Find en balance mellem ris og ros og fleksibilitet og kontrol. Forsøg for så vidt muligt ikke at opdrage med en overvægt af den ene til fordel for den anden. Opdrag med andre ord nuanceret.
  • Hold igen med belønningerne. Hvis du altid belønner dit barn når det f.eks. hjælper med opvasken, så vil barnet i værste fald ikke lære værdien af at gøre noget uselvisk, men i stedet forvente en eller anden form for belønning.

Så der har du det. God opdragelse kan på mange måder opsummeres i blot en enkelt (overdrevent) generel frase. Nemlig; En balanceret og nuanceret opdragelse vil give dig et balanceret og nuanceret barn.